video zijeme s lehkosti
video zijeme s lehkosti

“Myslím, že si všichni přejeme cítit se dobře, jen volíme různé cesty”

Jmenuji se Radana Makariusová a ráda Vás budu doprovázet na Vaší cestě do nitra k vnitřnímu klidu a lehkosti.

Meditaci, vnitřní modlitbě, mentálnímu cvičení a mentálním technikám se věnuji již od svého dětství. V 15 letech jsem odjela na roční pobyt do USA, který se nakonec ukázal jako velmi náročný. Abych byla schopná se s nelehkou situací v zámoří a bez mých blízkých vyrovnat, rodiče mi začali posílat knihy podporující mentální vnitřní práci. A tím začala cesta do mého nitra.

V rámci mého akademického působení jsem napsala sedm knih a přednášela na řadě konferencích a zahraničních univerzitách. Tato má životní etapa mě naučila cenné systematičnosti a umění sestavit informace do srozumitelného a také zajímavého celku tak, aby výsledek posluchače i čtenáře zaujal a zároveň dával smysl.

Postupně jsem poskládala přístup osvobozujícího myšlení, který jsem nazvala jóga mysli.

Přístup jógy mysli vychází nejen z mého celoživotního studia vnitřní vědomé pozornosti, cvičení, vlastní cesty i zkušeností, ale obsahuje v sobě také mnohá vnuknutí, která mi přišla jak v průběhu několika pobytů v osamocení, usebrání a klidu saharské pouště, tak během setrvání v ústraní českých klášterů, nebo také díky přízni naplňujícího mystéria havajské alohy. Všechny tyto dary společně s mojí rodinou vnímám s nejhlubší vděčností jako své životní požehnání a cítím, že je mojí povinností vše, co jsem obdržela předávat dále lidem, kteří o to budou stát a uslyší své volání.

„Ať je náš život radostný, příjemný, ať se cítíme lehce a naplnění energií. Pojďme si dopřát celkové uvolnění od vlastní nepříjemné zátěže tím, že si s jógou mysli postupně osvojíme umění, které nás osvobodí.“

radana karariusová

Jóga mysli

akagemie jogy mysli

Je holistickým transformačním přístupem, který nás vede do nitra k naplňování vlastního směřování, vnitřního potenciálu i rozvíjení pocitu radosti. Jóga mysli nám přináší lehkost, transformuje, uklidňuje, upravuje výkonnost a přivádí k vnitřní zkušenosti poznání se v lehkosti bytí.

Jóga mysli je umění vnitřní laskavé pozornosti a vědomého bytí, abychom se cítili příjemně, lehce a vnitřně svobodní.

Umění jógy mysli nás postupně vede k zastavení mysli a jejímu překročení, díky kterému máme možnost poznat sami sebe v lehkosti nekonečného bytí.

Přístup jógy mysli je přívětivým, pohodovým a naplňujícím uměním. Celkově uvolňuje a přináší radost. Zaměřuje se na uklidnění myšlenek, navození vnitřního klidu i pohody, nabízí nástroje pro zvládání stresu a snižování úzkosti.

Postupně pomáhá porozumět mysli i vlastnímu nitru, rozvíjet vědomou činnost, zlepšovat koncentraci i pozornost (vnitřní bdělou pozornost), nalézat životní rovnováhu a harmonii.

Díky józe mysli a umění laskavé vnitřní pozornosti, dochází k uvolnění a zejména pochopení, že vše se děje přirozeně, aniž bychom museli za každou cenu vyvíjet nějaký tlak. Postupně tak dochází k celkové lehkosti, uvolnění a vnitřnímu poznání.

Starobylé i moderní uvolňující mentální techniky vnitřní laskavé pozornosti jsem pro dnešního zaneprázdněného člověka postupně poskládala a vložila do jednoho celku s názvem Akademie jógy mysli.

Akademie JÓGY MYSLI
VÁS PŘIVEDE k lehkosti bytí

Program Akademie jógy mysli nás vede k vnitřnímu osvobození a znovu objevování vnitřní harmonie a nese v sobě nesmírně transformativní potenciál. Jedná se o pestrou kombinaci a propojení mentálních cvičení, tedy cvičení mysli. V rámci jógy mysli proto cvičíme zejména naši vědomou mentální činnost a schopnosti, které postupně vycházející z celkového vnitřního zklidnění. Poznáváme, že naše cesta k vnitřnímu osvobození tak začíná přímo v našem nitru.

Celý program doprovází psané texty (kapitoly) na různorodá témata jako např. O úspěchu, O strachu, O radosti, O vnitřním klidu atd. doplněné o mentální techniky s detailním návodem, jak je cvičit.

radana konzultace

Postupně dochází k osvojování umění vnitřní vědomé pozornosti a k celkovému uvolnění od vnitřního tlaku.

Akademie JÓGY MYSLI je

Individuální doprovázení

Setkávání jednou za 14 dní osobně nebo online

Délka kurzu je nastavena tak, aby byl dostatek času i prostoru s myslí pracovat

Výuka zvládání jednoduchých mentálních technik až po pokročilé meditativní i kontemplativní techniky

Všechny části kurzu propojuje praxe umění vnitřní soustředivosti, laskavé vnitřní pozornosti a vědomého myšlení v různorodých tématech

K dispozici všechny studijní materiály

Harmonogram setkávání bude vytvořen přímo pro Vás tak, aby Vám časově co nejlépe vyhovoval

Celý program doprovází kniha, která pro účely Akademie jógy mysli vznikla

Připraveno 80 témat k mentálnímu zpracování

V rámci Akademie jógy mysli cvičíme zejména naši vědomou mentální činnost a schopnosti, které postupně vycházejí z celkového vnitřního zklidnění. Poznáváme, že naše cesta k vnitřnímu osvobození tak začíná přímo v našem nitru.

Pro koho je
Akademie jógy mysli vhodná

Jóga mysli a Akademie jógy mysli je vhodná pro každého, kdo si přeje do svého života přivítat vnitřní proměnu a lehkost. Pro každého, kdo cítí, že si přeje se otevřít novým možnostem vnitřní transformace směrem k lehkosti, vnitřnímu míru i klidu a hojnosti absolutního bytí. Jóga mysli je pro každého, kdo uslyší své vnitřní volání, že nastal čas na transformaci směřující k celkovému osvobození rozpuštěním vlastního ega. Takovou proměnu a transformaci za nás nikdo jiný neudělá, uděláme ji jen my sami vlastním prožitkem a začíná přímo v našem nitru.

Více informací najdete v sekci FAQ níže.

Cítíte, že si přejete poznávat své bytí.

Věříte, že je tu síla, která nás přesahuje.

Přejete si uvolnit sepoznat naši skutečnou podstatu.

Toužíte zažít svoboduuvolnění, když usměrníte své myšlenky.

Přístup jógy mysli jsem upravila i pro teenagery.
Více informací

Buďte součástí naší komunity lidí, kteří se zajímají o duševní zdraví a podporují se navzájem na své cestě k osobnímu rozvoji.


Pustíme se tak do velké výzvy, protože poznat sebe sama je naším největším úkolem a zároveň dobrodružstvím.


1. Část

První část individuálního kurzu v délce jednoho roku je zaměřena na mentální techniky a jejich rozvoj směřující k vnitřnímu uvolnění.

Soustředíme se na základní principy myšlení
v tématech každodenního života jako jsou např. vnitřní bdělost, meditace, odvaha, lpění, strach, změna, rozhodnutí, atd. Umění vnitřní vědomé pozornosti mysl postupně uvolňuje a my zaznamenáváme výraznou proměnu vnitřního prožívání směrem k lehkosti a vnitřnímu klidu.

Pracujeme i s uvolněním na tělesné úrovni technikami acces bars.

Roční doprovázení v sobě zahrnuje kromě pravidelných osobních konzultací i možnost náhlé konzultace po telefonu nebo mailu.

Součástí programu 1. části Akademie jógy mysli je důkladný rozbor Vašeho osobního human designu, se kterým budeme pracovat.

99 000 Kč

*cenu je možné rozložit až do čtyř plateb v průběhu roku.

2. Část

Druhá část individuálního kurzu v délce jednoho roku je pro pokročilejší a soustředí se na zvládání umění vnitřní koncentrace a vědomého myšlení.

Rozvíjíme umění ztišení mysli, celkové vnitřní uvolnění, vnitřní práci s nepříznivými emocemi a rozvojem vědomého klidu i míru.

Pracujeme i s uvolněním na tělesné úrovni technikami acces bars.

Roční doprovázení v sobě zahrnuje kromě pravidelných osobních konzultací i možnost náhlé konzultace po telefonu nebo mailu.

89 000 Kč

*cenu je možné rozložit až do čtyř plateb v průběhu roku.

3. Část

Ve třetí části individuálního kurzu v délce jednoho roku pro pokročilé se věnujeme technikám ovládnutí mysli směřující k jejímu zastavení až do jednobodovosti.

Jde o vytvoření zvyku zastavit mentální aktivitu a učinit tak mysl prázdnou.

Pracujeme i s uvolněním na tělesné úrovni technikami acces bars.

Roční doprovázení v sobě zahrnuje kromě pravidelných osobních konzultací i možnost náhlé konzultace po telefonu nebo mailu.

79 000 Kč

*cenu je možné rozložit až do čtyř plateb v průběhu roku.

Speciální nabídka nultého ročníku Akademie jógy mysli

Přejete si vyzkoušet jógu mysli – praxi vnitřní vědomé pozornosti a uvolňující sílu mentálních technik?

Přihlaste se do nultého ročníku Akademie jógy mysli na tři měsíce tedy
7 individuálních 2 hodinových setkání.

Kurz probíhá stejným způsobem jako jednotlivé ročníky a máte možnost si vyzkoušet celkový proces praxe jógy mysli za zvýhodněnou cenu. Pokud se po skončení nultého ročníku rozhodnete dále v Akademii jógy mysli pokračovat, plynule navážeme a zaplacená cena bude z ceny ročního doprovázení odečtena.

Cena za tříměsíční individuální doprovázení v rámci nultého ročníku

21.000 CZK/849 EUR

Kdo už prošel touto cestou

Sama jsem si prošla mnoha kurzy a způsoby, jak se vymanit ze starých a zatěžujících programů. Nelituji toho, každý mě nějak posunul a navedl na další cestu.

Kurz Akademie jógy mysli je ale jiný. Cílem není vracet se znovu do minulosti a hledat další kostlivce, ale zaměření se na svoje vnitřní štěstí, pohodu a vnitřní klid. Na světlo, které je v každém z nás.

Každý z nás touží být přijímány a milovaný, všichni chceme, abychom se cítili dobře. A kdo jiný nám tohle může dát, než my sami?

Tento kurz mě pod vedením Radany na tuhle cestu přivedl – velmi laskavě a láskyplně, bez jakékoliv tlaku.

Naučila jsem se být sama sobě léčitelkou, pouštět, co už nechci nést v svém životě, přijímat věci, jaké jsou, spojit se s vnitřní radostí, kterou všichni máme uvnitř sebe. Pochopila jsem, že své štěstí si nesu v sobě a není vně někde jinde.

Dlouho jsem nevěřila, že práce s myslí a tím i posilování vnitřní radosti se dá naučit a pravidelnými cvičeními posilovat.

Teď už o tom nepochybuji.  Díky pravidelným setkáním není moc prostoru jednotlivá cvičení a texty donekonečna odkládat na neurčito, ale postupně jsem si vytvořila návyky, které mě zaměřují DO sebe na přítomné štěstí, radost a vnitřní pohodu.

Nejen, že jsem moc vděčná za své rozhodnutí do tohoto kurzu vstoupit, ale také bych chtěla Radaně ze srdce poděkovat.

Je to krásná volba a cesta.

Děkuji Lucie

Radanu jsem potkal v prvním ročníku vysoké školy. Když paní doktorka vešla poprvé do posluchárny a stoupla si za katedru, všechno ztichlo. Vstoupila jedinečná charismatická osobnost, která měla v sobě něco nadpřirozeného. Bylo nepochopitelné, co tahle mladá krásná žena již ve svém životě dokázala a obdivuhodné, že si to všechno nenechávala pro sebe a svým jedinečným způsobem to předávala nám všem.

Díky Radaně jsem poznal a naučil se, že když člověk něco chce, tak to dokáže, ale musí začít přemýšlet jinak, zaměřit se dovnitř, na svůj vnitřní klid a mír. Nesmí se bát vystoupit z dosud zažitých mentálních mechanismů, které příliš nefungovaly a začít je měnit vnitřním klidem a zaměřením do nitra. Pak se najednou věci začnou proměňovat. Každý z nás má na tomto světě své poslání a ve chvíli, kdy jej pochopí, může být šťasten a předávat své štěstí zase dál.

Velice si vážím přátelství, které přetrvává i dlouho po absolvování studia a nikdy ji nepřestanu děkovat, že mne dovedla tam, kde jsem dnes.

Akademie jógy mysli je velmi citlivě a komplexně sestavený program, který funguje. Velice mi vyhovuje empatický a trpělivý přístup Radany, její neutuchající pozitivní mysl a podpora. Program mi pomáhá ve zklidnění mysli, získání nadhledu nad vším okolo, vhledu do mých potřeb, do sebe a na sebe. Můj dojem z celého ročního kurzu je ten nejlepší a postupně jsem získávala velkou důvěru, že zaměřením dovnitř a mentálním technikám, které se v kurzu učím, můžu proměnit svůj přístup.

S Radanou jsem se vydala i na transformativní putování na Saharu a i to byl pro mě naprosto jedinečný a magický zážitek. Občas jsem si sáhla velmi hluboko, ale právě to mělo nesmírně uvolňující a transformační efekt. Sama za sebe bych putování po Sahaře zařadila jako „povinné“ po absolvování prvního ročníku Akademie jógy mysli, protože mě samotné velice pomohlo ponořit se do sebe bez vnějších vlivů.

Radanu a její program Akademie jógy mysli, který jsem absolvovala i putování po Sahaře mohu jedině doporučit a stále doporučuji.

FAQ

První krůčky k vnitřní práci jsem udělala už ve svých 15 letech, kdy jsem na ročním pobytu v USA na začátku 90. let musela bez mých blízkých překonat velmi náročné období. Rodiče mi začali posílat knihy o síle podvědomí, o překonání sebe sama atd. Byly to knihy, které v té době právě přišly na náš trh. Již tehdy jsem je začala studovat s vědomím, že když nemohu změnit okolnosti, mohu změnit svůj přístup. A tam začala má cesta k vnitřní modlitbě, prvním relaxačně meditačním cvičením atd.

Zjistila jsem, že práce s myslí funguje, že je mysl velmi tvárná a v podstatě můžeme proměnit mnohé – přesvědčení, přístup, výkonnost atd.

Dalším studiem přístupů práce s myslí jsem se postupně začala dostávat k velmi subtilním technikám vnitřní vědomé pozornosti, které nás vedou hlouběji do nitra a tím ruku v ruce do ticha a vnitřního klidu.

Dodnes jsem načetla tisíce textů, které se ke mně postupně dostávaly a vždycky to bylo právě v tem správný čas, abych jim porozuměla, abych je uměla zpracovat a pochopit záměr autora.

Postupně jsem tak za skoro 30 let poskládala „metodu“ založenou na zdrojích lidské moudrosti naší historie, která v sobě nese potenciál vnitřního osvobození pro každého z nás.

Slovo „metoda“ dávám do uvozovek proto, že jóga mysli je sice postupem nebo metodou, ale nejdůležitější je zejména naše odhodlání mentálně cvičit a pracovat na sobě.

Jóga mysli je mentálním uměním vnitřní laskavé pozornosti a také postupem zvládnutí sebe sama. Jóga mysli nás vede do nitru k naší vnitřní podstatě bytí. Podstatou jógy mysli je propojování s nitrem a vnitřním klidem. Díky cvičení postupně objevujeme a zažíváme, že za neklidnou myslí spočívá nekonečný prostor klidu, míru a naplňujícího bytí.

Zaměřením jógy mysli je zejména lehkost. Učíme se cvičit mysl, aby nás dovedla k vnitřní lehkosti, uvolnění a svobodě.

Jóga mysli má velmi transformativní potenciál, jedná se o proces zvládání mentálních, relaxačních a meditačních technik, v průběhu kterých proměňujeme vlastní přístup směrem k lehkosti, radosti a naplnění.

Umění jógy mysli jsem vložila do (studijního) programu Akademie jógy mysli.

AJM je ročním individuálním doprovázením s možností rozšíření až o další dva roky.

AJM zahrnuje více než 80 kapitol na témata každodenního života např. (O radosti, O lpění, O strachu, atd), se kterými pracujeme. Uvědomujeme si, jak o tématech přemýšlíme a zároveň procvičujeme rozmanité mentální uvolňující meditační techniky, které jsou v kapitolách také popsány.

Akademie jógy mysli probíhá formou individuálních konzultací jednou za dva týdny osobně nebo online podle vašeho přání a možností. Na každou konzultaci vždy zasílám jedno z témat např. (O úspěchu, O vědomé pozornosti, O odpuštění, atd.) zpracované do interaktivní kapitoly. Díky textu dochází k uvědomění, jakou roli dané téma v našem životě hraje a jak o tématu přemýšlíme. Interaktivní text nás vede k tomu, abychom si uvědomili svá přesvědčení a cokoliv, co nás může obtěžovat a přinášet tlak. Následně každá kapitola obsahuje jedno z mentálních cvičení, se kterým se v průběhu dvou týdnů pracuje. Mentální cvičení jsou připravena tak, abyste se postupně naučili vnímat celkovou životní lehkost a opouštěli případné životní drama.

Mentální cvičení jsou složena z rozličných relaxačních, meditativních až kontemplativních technik.  Vedou nás do nitra, jsou zaměřena zejména na výuku vnitřní vědomé pozornosti.

Jde nám o lehkost a celkové uvolnění.

Mentální techniky jsem v průběhu minulých 25 let poskládala dohromady jako postup nebo metodu zaměřenou na celkové vnitřní uvolnění až osvobození.

Mentální techniky obsahují cvičení, a to jak starobylá vycházející z moudrosti klasických mystiků naší historie, tak klasická až moderní vycházející z dnešních nejnovějších přístupů moderních věd.

Jóga mysli je velmi transformativní a nese v sobě velký potenciál vnitřní proměny. Je zaměřena na lehkost. Jde nám o to cítit se příjemně, umět odolávat náročným situacím s nadhledem a vnitřní lehkostí.

Jedná se o komplexní přístup práce s vlastní myslí.

V prvním roce dochází ke značnému vnitřnímu uvolnění a následně se můžete zaměřit více do hloubky a pracovat na hlubším přístupu do ticha svého nitra, které nám nachystá nejedno příjemné překvapení v pocitu vnitřní svobody a uvolnění.

Jóga mysli v sobě zahrnuje pouze práci s myslí a mentální techniky. Fyzickým cvičením se v rámci celého konceptu nezabýváme.

Jóga znamená v překladu sjednocení a jedná se způsob/ postup, jak z duality těla a osobnosti přejít do poznání se v jednotě s nekonečným univerzálním Bytím.

Vzhledem k tomu, že se v rámci jógy mysli zabýváme osvobozením od jakékoliv vnitřní zátěže a zaměřujeme se vnitřně, tedy mentálně vnitřně, fyzickými cviky se nezabýváme. Nicméně v rámci mentálních technik používáme různorodé techniky práce s dechem.

Akademie jógy mysli je vhodná pro každého, kdo cítí a přeje si, že v životě nastal čas přivítat lehkost. Je vhodná pro všechny, kteří si přejí transformovat svůj vlastní přístup, protože už ví, že nikdo jiný to neudělá. Akademie jógy mysli je pro každého, kdo slyší své vnitřní „volání“.

Výuka a zvládání jógy mysli v rámci Akademie má průlomový vliv na náš život. Je to umění celkového vnitřního klidu a nadhledu. Kdybychom se těmto technikám učili hned od mládí, žilo by se nám lehčeji a na planetě mírumilovněji.

Blog

Přihlaste se k bezplatné konzultaci