Pojďme naplnit svůj potenciál – jsme naplňující vědomé bytí

Co říkáte naučit se umění vědomého bytí? Je to umění, které se může hodit každému z nás a mělo by se vyučovat už od základní školy. Je to totiž umění, které v sobě nese nebývalý potenciál, neboť nás postupně zavede ke zvládnutí sebe sama, zavede nás k vnitřní svobodě a celkovému uvolnění. Zavede nás k osvobození.

Naučíme se, jak žít s lehkostí, jak odolávat celkovému tlaku, jak se napojit na svůj střed. Postupně si uvědomíme, kým skutečně jsme bez příkras a klamů.

Abychom pochopili a v sobě poznali, že jsme naplňující vědomé bytí, a to stále už teď a tady, je nutné překročit vlastní mysl a dostat se za myšlenky do klidu, ticha a míru svého nitra. Jde o celkovou změnu směru naší zaměřené pozornosti mysli.

Postupně pochopíme, že strachy, překážky a tlak si vytváříme jen my sami svým vlastním mentálním přístupem a uvažováním. Zjistíme, že se nemusíme za ničím honit a toužit, neboť honba a tužby nám přináší jen neklid a nervozitu a mají tu vlastnost, že vznikají stále nové a jsou doslova bez konce. Nepřináší nám trvalou radost ani pocit štěstí a je na nás, abychom tento mechanismus prohlédli a svojí vnitřní zkušeností pochopili.

Největší poklad se totiž skrývá přímo v nás samých a je stále s námi.

Stačí jen jej v sobě objevit a pak se v něm poznat.

Nejprve však musíme zažít, jaké to je si své touhy i tužby plnit, jaké to je mít tah na branku a sklízet ovoce po velké snaze i odhodlání. Je potřeba poznat i zažít velké úsilí, abychom si mohli jednoho dne říci, že to s vnitřním klidem a upřímným rozhodnutím můžeme pustit, protože vnitřnímu klidu a míru se nic nevyrovná, a to ani vnější potěšení z úspěchu, respektu nebo hmotného bohatství. To je kouzlo protikladů.

Vědomé bytí je dalším přirozeným krokem vyspělé společnosti. Už jsme prošli mnoha historickými milníky, od snahy po holém přežití až po dostatek prostředků a velmi blahobytný standard západní společnosti. Nyní nastal čas na přesun mentální a celkovou transformaci společnosti k vědomému bytí na naší planetě. Čím více nás bude zvládat umění vědomého bytí, tím bude náš život na celé planetě mírumilovnější a mírotvornější. A i když se to může zdát třeba nereálné, za pokus to přece stojí.

Poznejme v sobě, kým skutečně jsme a přinese nám to netušenou úlevu v pochopení a poznání.

Poznejme, že jsme naplňující vědomé Bytí.

Podobné příspěvky