Jak změnit myšlení zaměřené na minulost? Co se stalo, muselo se stát.

Každý nový den tvoříme nové, s každým okamžikem JE nové teď a tady.

Jsme tvůrci svého myšlení v každém okamžiku, jsme tvůrci svého myšlení teď a tady.

Pojďme se proto netrápit tím, co se stalo. Minulost už nezměníme, už se stala, už proběhla. Už je pryč, nedá se zachytit, nedá se změnit.

Co můžeme změnit je jak naše myšlení, které dnes může být jiné, tak přístup k tomu, jak o minulosti smýšlíme a jak budeme smýšlet.

Samotnou minulost nelze transformovat, nicméně minulá zkušenost přispívá k transformaci našeho přístupu a k tomu, jak přemýšlíme teď, a to změnit můžeme.

Vše, co se stalo, má v našem životě svůj význam, jinak by se situace nestala, jinak by neproběhla. Vše podléhá svému záměru a božímu plánu.

Přijměme minulost jako součást našeho bytí, jako součást naší lekce, pro kterou jsme si přišli a kterou jsme museli projít. A to je vše. Prošli jsme, jinak bychom tu nebyli.

A nyní přestáváme litovat, přestáváme sami sebe litovat. Nejsme žádné oběti okolností, vždy a za všech okolností jsme aktivními tvůrci našeho bytí a našeho myšlení. Nemůže to být jinak. Není tu síla, která by za nás myslela, my jsme ti, kteří se rozhodujeme pro určitý způsob uvažování, nikdo jiný to za nás neudělá.

A tak se rozhodněme – každý den tvořím nově a laskavě, vůči sobě i vůči svému okolí.

Neztrácejme čas tím, co bychom bývali mohli udělat jinak a co se mohlo stát jinak a zaměřme se na to, co můžeme udělat jinak teď a tady.

Podobné příspěvky