Změňme svoji strategii zaměření mysli

O energii

Pojďme rozumět vnitřní vědomé pozornosti (bdělosti) jako základnímu kroku/ procesu, který nám ušetří energii na to, co má skutečný význam – na naše osvobození a poznání.

Vnitřní pozornost (bdělost) nám kromě radosti přináší i velmi úzké propojení s energií, protože platí, že čím bdělejší jsme, tím naší vzácnou energií nijak neplýtváme, ale spotřebováváme ji právě pro ten náš „správný“ účel.

Neroztěkáváme se zbytečnostmi, nezaplňujeme svůj den zbytečnými aktivitami, které nikam nevedou a jejichž jediný smysl je nás rozptýlit, když nevíme, co udělat s časem.

Dělejme tedy jen to, co je pro nás podstatné, co cítíme, že je pro nás důležité a vše ostatní s klidným srdcem vypusťme. Zkusme naše bytí transformovat do přívětivého a tedy velmi jednoduchého života. Zaměřujeme se na svůj vnitřní klid a rozvíjíme svoji přívětivou vnitřní pozornost. Spočíváme ve svém vnitřním bytí.

Zkusme se kdykoliv, když si to v průběhu dne uvědomíme, jen tak usebrat a ponořit se do svého vnitřního prázdna bez myšlenek. Zkusme to kdykoliv v průběhu běžných denních aktivit.

Tento postup je velmi důležitým a zároveň vzácným procesem, protože mnohokrát nás naše myšlenky zavedou až do nejhlubších bažin naší mysli, ale my čím dál častěji v rámci procesu vnitřní bdělosti najdeme světlo ven, a to tím, že čím dál tím srozumitelněji a vlastním prožitkem chápeme jednoduchý mentální proces bdělosti a vnitřní pozornosti. Chápeme změnu strategie dovnitř do klidu a míru vlastního nitra. Chápeme, jak transformativní i úlevný tento proces může být a jaký potenciál proměny našeho života v sobě nese.

Seznamme se s jednoduchými zákonitostmi našeho bytí a osvojme si vnitřní bdělou pozornosti – změníme tím směr naší energie a také a zejména tím změníme celý svůj život.

Podobné příspěvky